top of page
ZIEKTE EN VERZEKERING

Ziekte

Kort schoolverlet moet normaal niet door een medisch getuigschrift worden gerechtvaardigd. Een door de ouders ondertekende verklaring volstaat dan. Let er echter wel op dat je als ouder tijdens een schooljaar nooit méér dan vier keer zélf een afwezigheidsbriefje mag schrijven van ten hoogste 3 kalenderdagen. Wij bezorgen een blad met vier modelbriefjes.


Voor alle bijkomende afwezigheden is steeds een doktersbriefje verplicht. Turn- of zwemverbod wordt eveneens door de ouders aan de leerkracht meegedeeld. Hoewel dit voor kleuters jonger dan 5 jaar niet verplicht is, is het toch aan te raden om ook hun afwezigheid mee te delen. Wanneer je kind aan een besmettelijke (kinder)ziekte of plaag (bijv. luizen) lijdt, moet je in elk geval de school verwittigen. Dit is absoluut nodig om uitbreiding en besmetting van andere kinderen tegen te gaan. De ouders staan uiteraard wel zelf in voor de verzorging van hun kind. 
 

Laat een probleem , hoe gering ook, nooit aanslepen.
De leerkracht of directeur zal je graag te woord staan. 
Voor zeer dringende doktersraadpleging (ziekte of ongeval), zal de school zich wenden tot de dokter die zich onmiddellijk vrij kan maken. In voorkomend geval zal een ziekenwagen gebeld worden.

 

Verzekering

De leerlingen die het slachtoffer zijn van een ongeval van en naar de school zijn altijd gedekt door de schoolpolis op voorwaarde dat zij de kortste en/of de veiligste weg hebben genomen.
Voor de burgerlijke aansprakelijkheid zijn er twee mogelijkheden: De school is burgerlijk aansprakelijk als het kind zich verplaatst onder toezicht van een leerkracht.
De ouders zijn burgerlijk aansprakelijk als het kind zich zelfstandig verplaatst te voet of per fiets. We raden de ouders aan om hun burgerlijke aansprakelijkheid te laten dekken door een familiale omniumverzekering.

Schade aan kledingstukken, schoolbenodigdheden, enz. wordt niet door de schoolverzekering gedekt.
Ouders die meewerken aan buitenschoolse activiteiten worden gedekt door de schoolverzekering.

bottom of page