top of page
DE ZEVENSTER

Wie of wat is De Zevenster?

Tot voor een tiental jaren werkten basisscholen vrij onafhankelijk van elkaar. Elke school stond voor dezelfde uitdagingen. Door verschillende scholen onder te brengen in een grotere scholengemeenschap kon de expertise van de verschillende scholen aan elkaar doorgegeven worden. Aanvankelijk gebeurde dat eerder schoorvoetend en met wat argwaan, maar op beleidsniveau bleek al snel de kracht van zo'n scholengemeenschap.

Onze school behoort tot scholengemeenschap " De Zevenster"

Het vormen van de huidige scholengemeenschap kent al een - zij het een korte - geschiedenis.

Zo werd na verkenning voor een mogelijke samenwerking met de scholen in de buurt voor Zaventem, Nossegem en Sterrebeek scholengemeenschap 'De triangel' opgericht. 

Erps-Kwerps, Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek verenigden zich tot het "Kwadrant'. 
 

De fusie van deze twee scholengemeenschappen op 1 september 2005

is de huidige scholengemeenschap "De Zevenster".

Na de inloopperiode erkennen we heel wat pluspunten voor schoolbesturen, directies en leerkrachten. Zo staan schoolbesturen en directies niet meer alleen voor hun taak. Administratieve medewerkers kunnen bij elkaar ten rade gaan. Middelen om de scholen te ondersteunen op het vlak van ICT worden op het niveau
van de scholengemeenschap toegekend.

Leerkrachten krijgen de kans via pedagogische studiedagen ervaringen uit te wisselen die ten goede komen aan de leerlingen. Dure navormingen en materialen zijn nu een haalbare kaart. 

"De Zevenster" is een stabiele groep van zeven Vrije Katholieke scholen waaronder Zaventem, Sterrebeek, Nossegem, Erps-Kwerps, Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. Elke school bewaart in deze groep uiteraard zijn eigenheid. Ons logo wil suggereren dat creativiteit, openheid en dynamische verbondenheid.... troef zijn bij onze samenwerking. 

Sinds september 2007 werkt de scholengemeenschap met een directeur met coördinerende opdracht.
Samen met de andere directeurs worden kansen gezocht om de eigen werking en de werking van de scholengemeenschap te optimaliseren. Op dit moment is dat Saar Hermans van Mater Dei.

bottom of page