SCHOOLUREN

Schooluren

's Morgens begint de school stipt om 09.00 uur en eindigt ze om 11.55 uur
voor de kleuters en om 12.00 uur voor de lagere school. 
's Middags herbeginnen we om 13.15 uur en eindigen we om 15.55 uur
voor de kleuters en om 16.00 uur voor de lagere school.

 

 

 

 

 (Om een betere spreiding bij het verlaten van de school mogelijk te maken, kortten we de middagpauze met een kwartier in om de school een kwartier vroeger te kunnen verlaten vanaf 15.45 uur. Op woensdag blijft het einduur zoals vroeger (12uur)).
 

De school binnenkomen en verlaten

De kinderen komen de school binnen en verlaten ze weer via de schoolpoort in de De Prooststraat.
Het spreekt vanzelf dat de kinderen tijdig op school moeten aanwezig zijn.

Voor de veiligheid van de kinderen is er 's morgens vanaf 08.45 uur en 's middags vanaf 13.00 uur steeds een leerkracht aanwezig die toezicht houdt aan de poort. We vragen wel dat de kinderen die 's middags thuis gaan eten niet voor 13.00 uur terug zouden komen.

's Middags en 's avonds verlaten de kinderen de school in een rij. Aangezien het opstellen van die rij enige tijd in beslag kan nemen, zullen de kinderen nooit stipt om 12.00 uur of om 15.45 uur buitenkomen. We vragen u dus om een beetje geduld. 

Rode rij: naar de parking aan bakker Claes.
Oranje rij: naar parking "De Corren"
Groene rij: fietsers en kinderen die allen naar huis mogen.

Blauwe rij: Kinderen met broer en zus bij de kleuters.

Kleuters worden in de donkere maanden (vanaf oktober tot april) afgehaald onder het afdak. 

Kinderen die met de fiets komen verlaten de school vóór de rij. Wegens de drukte mogen zij echter niet fietsen in de De Prooststraat.
Voor de veiligheid van de kinderen zijn de schoolpoorten gesloten tijdens de schooluren en dus ook tijdens de speeltijden.

Van en naar de school

De school ligt centraal in het dorp en is dus gemakkelijk te voet of per fiets bereikbaar.

Enkele veilige binnenweggetjes leiden je tot vlakbij de achterkant van de school.

Voor de fietsen is er een overdekte fietsenstalling in de school.

Als je je kind(eren) met de auto naar school wil voeren, vragen we om zoveel mogelijk met volgende aandachtspunten rekening te houden:

Spreek af met andere ouders voor gemeenschappelijk vervoer.

Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger het is voor onze kinderen en hoe minder parkeerproblemen er zijn.

Bovendien is het milieuvriendelijk en goedkoop !

Parkeer je wagen liefst op de Keizerinlaan op de parkeerstrook,
in de Lannoylaan of op de parking achter De Corren.

Op de knuffelstrook mag je stoppen en je kind laten uitstappen om
het vandaar alleen te laten vertrekken naar de schoolpoort.
Er mag niet geparkeerd worden.

Als je de wagen langs de Van Frachenlaan parkeert, parkeer dan uitsluitend
binnen de geschilderde parkeervakken.

De (kleine) De Prooststraat is een doodlopende straat en voorbehouden
voor plaatselijk verkeer: auto's horen er dus niet thuis.