top of page
SCHOOLUREN

Schooluren

's Morgens begint de school stipt om 09.00 uur en eindigt ze om 12.00 uur. 
's Middags herbeginnen we om 13.00 uur en eindigen we om 15.45 uur.
Voor de veiligheid van de kinderen is de schoolpoort gesloten tijdens de schooluren.

 

De school binnenkomen en verlaten

De kinderen komen de school binnen via de schoolpoort in de De Prooststraat.
Het spreekt vanzelf dat de kinderen tijdig op school aanwezig moeten zijn.

Voor de veiligheid van de kinderen is er 's morgens vanaf 08.45 uur steeds een leerkracht aanwezig
die toezicht houdt aan de poort. We vragen wel dat de kinderen die 's middags thuis eten pas
om 13.00 uur opnieuw naar school komen.

Om 15.45 uur verlaten de leerlingen die met de fiets komen als eerst onze school via de schoolpoort. Wegens de grote drukte vragen wij aan iedereen om niet te fietsen in de De Prooststraat van 15.45 uur tot 16.00 uur.
Na de fietsers verlaten de leerlingen die alleen te voet naar huis gaan onze school.
Op dat moment vertrekt er ook een rij van leerlingen lagere school
zonder broers/zussen in de kleuterschool naar het Hinckaertplein. 
Nadien mogen ouders van kleuters onze school betreden en hun kleuter(s) afhalen aan de klassen. Bij het verlaten van onze school halen zij eventueel hun kinderen op uit de lagere school.
Zij verzamelen zich aan het grote raam van de refter. 

 

Van en naar de school

De school ligt centraal in het dorp en is dus gemakkelijk te voet of per fiets bereikbaar.

Enkele veilige binnenwegen leiden je tot vlakbij de achterkant van de school.

Voor de fietsen is er een overdekte fietsenstalling op school.
 

Als je je kind(eren) met de auto naar school wil voeren, vragen we om zoveel mogelijk met volgende aandachtspunten rekening te houden:

Spreek af met andere ouders voor gemeenschappelijk vervoer.

Hoe minder auto's er zijn, hoe veiliger het is voor onze kinderen en hoe minder parkeerproblemen er zijn.

Bovendien is het milieuvriendelijk en goedkoop!

Parkeer je wagen liefst op de Keizerinlaan op de parkeerstrook,
in de Lannoylaan of op de parking achter De Corren.

Op de knuffelstrook mag je stoppen en je kind laten uitstappen om
het vandaar alleen te laten vertrekken naar de schoolpoort.
Er mag niet geparkeerd worden.

Als je de wagen langs de Van Frachenlaan parkeert, parkeer dan uitsluitend
binnen de geschilderde parkeervakken.

De (kleine) De Prooststraat is een doodlopende straat en voorbehouden
voor plaatselijk verkeer: auto's horen er dus niet thuis.

bottom of page