top of page
VISIE
kleur-04.png

Onze visie wordt gedragen door vijf stevige fundamenten. Ze zijn de bouwstenen van de school die we willen zijn. Een school met de christelijke waarden als leidraad. Een school die leeft in de maatschappij van nu en die zich richt op die van morgen.

 

We willen een “warme school” zijn, door te zorgen voor een omgeving waar kinderen zich goed voelen. Als kinderen zich goed voelen, stellen ze zich open voor de wereld, voor de kansen die hen aangeboden worden en kunnen ze beter tot leren komen. We willen hen met een positieve, open blik naar die wereld leren kijken: een blik van verwondering, bewondering en dankbaarheid.
Welbevinden op school vinden we daarom een belangrijke pijler.

Vanaf het moment dat uw kind voor de eerste keer door de schoolpoort stapt, zet het verdere passen in zijn groei tot een zelfstandig persoon. Leren loslaten en geloven in de mogelijkheden van uw kind, hem of haar begeleiden om mee op zoek te gaan naar de sterktes, gebeurt geleidelijk aan en met de nodige aanmoediging. Groeien naar zelfstandigheid is een proces van “vallen en opstaan”. We willen uw kind graag begeleiden op zijn weg om een verantwoordelijke volwassene te worden met een eigen mening en met respect voor zichzelf, de andere en de wereld waarin hij leeft.

Gegrond op de doelen van het nieuwe leerplan “Zin In Leren, Zin In Leven”, werken we aan de harmonische ontwikkeling van het kind. Daaronder verstaan we de ontwikkeling van een brede schoolse basiskennis, het aanleren van vaardigheden om deze kennis in de praktijk te brengen, het opzoeken en benutten van de eigen talenten en het geleidelijk aan ontdekken van de diepe waarden in het leven. We bieden kansen om op zoek te gaan naar de eigen sterktes en zwaktes en om daarmee aan de slag te leren gaan. Iedereen is anders en zal anders uit onze school stappen.

In de wereld van vandaag leef je niet alleen. We willen onze kinderen leren samenwerken met anderen, er de kansen in leren zien tot verrijking, het plezier ervaren van samen aan een succesvol project te werken. Maar ook om hen te leren dat samenwerken soms moeilijk gaat. We willen hen de sociale vaardigheden om daarmee om te gaan leren kennen: Afspraken maken, ze aanvaarden en naleven, het kunnen aanvaarden van kritiek, zijn daar een onderdeel van. Als lerarenteam werken we samen met verschillende partners: CLB, logo, ouders en externen. Prettig samenwerken lukt als iedereen hieraan meewerkt in een open communicatie naar elkaar. Door respect te hebben voor de expertise van de betrokken partijen en door zorgzaam om te gaan met elkaar, willen we hiervoor de nodige vertrouwensrelatie opbouwen.

Ieder kind is anders, dat merken we elke dag weer. Elk kind zal de leerstof en de hoger aangehaalde verwachtingen op een andere manier en op een ander tempo verwerken. Dat is niet verkeerd. We verwachten van elk kind niet hetzelfde. Bij moeilijkheden gaan we op zoek naar wat kinderen nodig hebben om goed te functioneren en zoeken we naar haalbare oplossingen om aan die noden tegemoet te komen. Dat gebeurt onder meer door de klasgroep in de mate van het haalbare gedifferentieerd te benaderen en bijkomende maatregelen in overleg met u als ouder af te spreken.

bottom of page