top of page
INSCHRIJVINGEN

Op dit moment kunnen alle kinderen die vóór 2022 geboren zijn,
ingeschreven worden op voorwaarde dat er in nog plaatsen beschikbaar zijn.

Binnenkort starten de inschrijvingen van de kinderen geboren in 2022. Sinds dit schooljaar is het systeem veranderd en moeten alle kinderen - ook degenen die voorrang hebben - worden ingeschreven via de gemeentelijke aanmeldingswebsite. Dat kan tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024 via volgende link: https://aanmelden.steenokkerzeel.be.

Uiterlijk op 19 april 2024 krijg je al of niet een 'ticket' om in te schrijven in de school van je keuze.
De ordeningscriteria zijn:
1. de schoolkeuze 
2. de afstand tussen woonplaats en school (Google-maps als referentie) 
3. factor toeval

Van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2023 kan je na afspraak je ticket komen verzilveren, m.a.w. komen inschrijven.

Vanaf 13 mei vervallen alle voorrangsregels en tickets.
Op dat moment kan iedereen inschrijven tot de beschikbare plaatsen volzet zijn.

Folder van de gemeente Steenokkerzeel schooljaar 2023 - 2024

bottom of page