top of page
SCHOOLBESTUUR

Doelstellingen

KOPS ,wie of wat is dat?

KOPS vzw staat voor Katholiek Onderwijs Perk en Steenokkerzeel . Deze  vzw wordt bestuurd door een raad van bestuur,  het schoolbestuur.

Dit bestuur is een team van mensen uit Steenokkerzeel en uit Perk die nauw samenwerken.

Een schoolbestuur kan je best vergelijken met een raad van bestuur uit een bedrijf, het zijn de mensen die een school oprichten en besturen.

Wat zijn de taken van een schoolbestuur ?

Ze werft het personeel (leerkrachten maar ook onderhoudspersoneel) aan.

Ze ontvangt het geld om de school te doen werken (werkingsmiddelen) en is  verantwoordelijk voor de financies : ze volgt de boekhouding op en stelt de begroting op.

Ze bezit of huurt de schoolgebouwen en zorgt voor hun onderhoud.

Ze draagt zorg voor  de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen.

Ze volgt de onderwijsvernieuwing op.

Elke directeur is in zijn school de rechtstreekse plaatsvervanger van het  schoolbestuur.
Vandaar dat de contacten van directie en schoolbestuur van het grootste belang zijn.
De maandelijkse raden van bestuur met de directie vormen dat contactmoment.

bottom of page