top of page
OPVANG

Voor- en naschools toezicht
 

's Morgens kunnen de kinderen vanaf 7.30 uur terecht in de eetzaal.
Van 7.30 uur tot 8.30 uur is het toezicht betalend. We rekenen 0,90 euro aan per begonnen halfuur.  

 

's Avonds is er toezicht tot 18.00 uur, op woensdagnamiddag tot 16.00 uur.

Op woensdag wordt vanaf 12.30 uur eveneens een bijdrage gevraagd van 0,90 euro per begonnen halfuur.

Op andere dagen wordt vanaf 16.00 uur dezelfde bijdrage gevraagd.

Dat komt neer op een maximaal bedrag van € 3,60 per dag en maximaal € 6,30 voor de woensdagnamiddag .

Het derde kind blijft gratis in de opvang.

Er wordt een attest afgeleverd om de kosten in te brengen bij de belastingaangifte.

Het middagtoezicht is gratis.

bottom of page