top of page
TER HAM EN OUDERS

De school hecht veel belang aan de band tussen ouders en school.

Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders moeten zich thuis voelen op school.
Vanuit de school en het oudercomité worden er allerlei mogelijkheden aangeboden om contacten te leggen.
Je moet er enkel gebruik van maken ! 

Je kan een afspraak maken met de leerkrachten of de directeur.
Zij zijn bereid om te luisteren en zoeken mee naar een oplossing, wanneer er zich een klein of groot probleem voordoet. 

Voor de kleuters is er een "heen-en-weer mapje".
Hier kunnen zowel jijzelf als de kleuterleidster alles in kwijt wat er moet gezegd worden.
Waar nodig kan deze rol voor de lagere school overgenomen worden door de schoolagenda.
Daarom verwachten we dat de agenda dagelijks nagekeken wordt.
Er worden regelmatig opendeurdagen ingericht voor nieuwe kleuters.

Tijdens het schooljaar zijn er vier contactavonden voor de lagere school.

In het begin van het schooljaar is er een collectieve avond waarop de leerstof van het komende jaar overlopen wordt. 

Daarnaast zijn er in november en in maart nog twee individuele of selectieve contactdagen waarop je kind afzonderlijk besproken wordt.

Op het einde van het schooljaar is er nog een individueel oudercontact.
De onthaalbrochure ... en deze website (!) geven je alle nuttige en actuele informatie over de school. 

Jaarlijks wordt er een schoolkalender uitgegeven waarop alle activiteiten van het schooljaar vermeld staan.
Aan de ingang van de school hangt een infobord waarop actuele informatie uitgehangen wordt. 

De "HamTamTam" is het schoolkrantje dat een aantal maal per schooljaar uitkomt.

De ouderraad verstevigt de band tussen school en ouders.
Alle ouders zijn welkom op de maandelijkse vergaderingen.

2019-2020_Bestuur01.jpg
bottom of page